Pensioenspaarrekening VS pensioenspaarverzekering

26.05.2019

Beste lezer,

Zoals u ongetwijfeld weet, kunt u zowel bij een bank (= pensioenspaarrekening) als bij een verzekeraar (= pensioenspaarverzekering) een contract pensioensparen opstarten. Dit vormt een niet onbelangrijke keuze, rekening houdende met het feit dat u per jaar slechts de bijdragen van één contract fiscaal in mindering mag brengen.

Wat zijn dan de belangrijkste verschillen?

Eén van de voordelen van een pensioenspaarverzekering is de flexibiliteit in de fondsenkeuze. U kan binnen deze verzekering op regelmatige basis veranderen van fonds, meerdere fondsen selecteren – of de verhoudingen wijzigingen – wanneer u maar wil. Indien een fonds dus minder presteert, is deze flexibiliteit een meerwaarde. Indien u een pensioenspaarrekening aangaat – engageert u zich voor één jaar. Wenst u de beleggingsstrategie te wijzigen, vergt dit meer aandacht en een administratieve rompslomp dan bij een pensioenspaarverzekering.

Een tweede voordeel van een pensioenspaarverzekering is dat u naar wens aanvullende waarborgen kunt toevoegen – wat helaas niet mogelijk is bij een pensioenspaarrekening. Zo kunt u een bijkomende overlijdensdekking voor uw nabestaanden toevoegen, indien u hiertoe de nood heeft. Ook een dekking gewaarborgd inkomen ingeval van inkomensverlies kan worden voorzien.

Ook qua vermogensoptimalisatie is een pensioenspaarverzekering een handiger instrument dan een pensioenspaarrekening. U kunt in een verzekeringscontract één of meerdere specifieke begunstigden aanduiden voor het opgebouwde kapitaal. Een pensioenspaarrekening kent geen specifieke begunstiging en volgt de regels van de nalatenschap (wettelijke devolutie). Wenst u deze begunstiging toch te sturen in een bepaalde richting, dan dient u toevlucht te nemen tot de opmaak van een testament of eventueel specifieke bepalingen in uw huwelijkscontract.

Ten slotte is er ook op het vlak van de erfenisbelasting een verschil, ervan uitgaande dat u gehuwd bent volgens het wettelijk stelsel en voor uw 65ste komt te overlijden. Naast uw eigen pensioenspaarcontract, zal ook het contract van uw partner in de aangifte van nalatenschap moeten opgenomen worden. De wetgever gaat er immers van uit dat de premies met gemeenschappelijke gelden werden betaald. Indien uw partner een pensioenspaarcontract bij de bank heeft afgesloten, dient het brutobedrag te worden opgenomen in de aangifte, en is dit bedrag onmiddellijk voor de helft onderworpen aan erfbelasting. Bij een pensioenspaarverzekering is er bij een overlijden (voor het bereiken van de pensioenleeftijd) niet noodzakelijk erfbelasting verschuldigd, aangezien er nog geen uitkering heeft plaatsgevonden – de polis van uw overleden partner loopt in principe immers door tot haar 65ste verjaardag.

Wenst u uw keuze persoonlijk te bespreken? Team Kevlaer staat voor u klaar!

Volgende
Secured By miniOrange