Nieuw vennootschapsrecht (WVV)

14.04.2019

Beste lezer,

Vanaf 01 mei 2019 heeft België een nieuw vennootschapsrecht (afgekort WVV). Met het WWV tracht onze wetgever België aantrekkelijker en competitiever te maken als vestigingsland voor binnen- en buitenlandse ondernemingen.

De regelgeving werd vereenvoudigd en meer flexibel.

Moeten we dan met z’n allen naar de notaris?

De nieuwe wetgeving wordt gefaseerd – in stapjes – van toepassing:

  • Voor nieuwe vennootschappen, opgericht met ingangsdatum 01 mei 2019 is het WVV meteen van toepassing;
  • Voor reeds bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen heeft men in een overgangsperiode voorzien:
    • Als zaakvoerder van een BVBA (nu BV – Besloten Vennootschap), heeft u in principe tijd tot en met 31 december 2023 om uw statuten aan te passen conform de nieuwe vennootschapswetgeving – tenzij er voordien een statutenwijziging plaatsvindt – in dat geval bent u dan al verplicht om de statuten aan te passen conform de WVV.
    • Tevens bestaat een ‘opt-in’ mogelijkheid. Iedere vennootschap kan vanaf mei 2019 vrijwillig beslissen om de nieuwe regels van kracht te maken. Rekening houdende met de complexe overgangsregeling, valt deze optie aan te raden.

Hoe dan ook zal elke vennootschap onderworpen zijn aan de nieuwe regels bij een eerstvolgende statutenwijziging en uiterlijk per 01 januari 2024. Dit is dan ook de datum waarop het WVV volledig in werking treedt en alle afgeschafte vennootschapsvormen van rechtswege (automatisch) worden omgezet tot de meest aansluitende vennootschapsvorm.

Vorige Volgende
Secured By miniOrange