Aangifteplicht buitenlandse levensverzekeringen

14.03.2019

Beste lezer,

Naar analogie met de ‘Rekeningen in het buitenland’ moet een belastingplichtige (met ingang van aanslagjaar 2013) in het aangifteformulier personenbelasting ook de ‘Individuele levensverzekeringen in het buitenland’ aangeven.

Vergeet dus ook dit jaar niet in uw aangifte personenbelasting  aan te duiden of u buitenlandse effectenrekeningen, levensverzekeringen of juridische constructies heeft!

Welke levensverzekeringen worden bedoeld?

De aangifteplicht heeft betrekking op levensverzekering van het type TAK 21 waarbij er een bepaald rendement gegarandeerd wordt alsook fondsgebonden levensverzekeringen van het type TAK23 (beleggingsverzekeringen). Ook de bruidsschat- en geboorteverzekeringen van het type TAK22 en schuldsaldo- en lijfrenteverzekeringen vallen onder de aangifteplicht.

De fiscus vraagt geen stand van de reserve, de huidige afkoopwaarde of premiebetalingen op. Enkel het bestaan van de buitenlandse levensverzekering moet worden aangegeven.

Wanneer dient u ‘ja’ aan te vinken?

De aangifteplicht heeft betrekking op uw echtgenoot, wettelijk samenwonende partner met wie u een gezamenlijke aangifte indient, of uw niet-ontvoogde minderjarige kinderen, indien hij/zij de verzekeringnemer is van een buitenlandse individuele levensverzekering.

Begunstigden van zo een levensverzekering hoeven niets te doen.

Wat indien u niets doet?

In het geval u geen aangifte deed in het verleden, heeft u een onjuiste en onvolledige aangifte ingediend en gelden de gebruikelijke administratieve sancties.

Vorige
Secured By miniOrange