ERVEN EN SCHENKEN ANNO 2019 - DONDERDAG 23 MEI - STEENHUFFEL

Kan u tenminste één van deze vragen aanduiden waar u regelmatig van wakker ligt?

  • Hoeveel erfbelastingen zullen mijn erfgenamen betalen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat er minder betaald moet worden? Wat gebeurt er indien wij grotendeels vastgoed bezitten en weinig roerende middelen hebben die snel beschikbaar zijn?
  • Wie moet na mijn overlijden (of dat van mijn partner) de beslissingen kunnen nemen over ons huis, onze rekeningen, etc.?
  • Wie moet de beslissingen nemen wanneer een partner (of beiden) onbekwaam (dementie, Alzheimer, etc.) zou(den) worden? Hoe zorg ik ervoor dat, indien mijn partner onbekwaam wordt, ik toch het vermogen kan blijven beheren alsof mijn partner niet onbekwaam geworden zou zijn?
  • Hoe kan de langstlevende partner worden beschermd? Wat houdt bescherming specifiek in en waarom is dit nodig?

Schrijf u zo snel mogelijk in, de plaatsen zijn beperkt.
Deelnemen is kosteloos, inschrijven verplicht.

Kan u niet aanwezig zijn op onze infoavond en wilt u graag vrijblijvend informatie ontvangen over dit onderwerp? Laat dan hier je gegevens na.
Secured By miniOrange