Diensten

Compleet en diepgaand persoonlijk interview – Onderzoek naar uw behoeften en doelstellingen in samenhang met uw risicoprofiel en beleggingsperspectief.

 • Situatieschets van de organisatie, instandhouding en overdracht van het vermogen, roerend en onroerend, zowel met effect tijdens het leven als met effect na overlijden. Afweging van de financiële mogelijkheden. Invulling van de erfopvolging.
 • Analyse van de actueel opgebouwde en te verwachten pensioenkapitalen en/of pensioenrentes in de eerste pijler (wettelijk basispensioen), tweede pijler (aanvullende pensioenrechten), derde pijler (vrijwillige inkomensvoorzieningen via pensioensparen en levensverzekeringen) en vierde pijler (eigen vermogen). Waar nodig, suggesties voor bijsturing door middel van fiscaalvriendelijke formules met adequaat rendement. Toelichting van de kenmerken.
 • Analyse van de actuele voorzieningen en aanvullende verzekeringen voor zorg, hospitalisatie, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, gewaarborgd inkomen en/of omzetbeveiliging. Waar nodig, suggesties voor bijsturing. Vermijden van overlapping.
 • Diverse beleggingsformules binnen het wettelijk kader van de tak 21 spaarverzekering en de tak 23 beleggingsverzekering, beschikbaar na risicoprofielanalyse en toetsing van de geschiktheid of passendheid.
 • Samenwerking met Median NV Financial Services for Professionals voor aanbod en expertise in beleggingsverzekeringen tak 23, toegang tot het dienstenplatform voor marketing en administratieve ondersteuning, opleiding, documentatie en productkennis; voor meer informatie en bedrijfsfilm, surf naar www.median.be.
 • Exclusieve tak 23 verzekeringsproducten via beleggingsverzekeringen gekoppeld aan internationale beleggingsfondsen met gereputeerde beheerders, aan innovatieve researchcertificaten en aan gestructureerde obligaties. Steeds conform de in België vigerende wetgeving en reglementen.
 • In ondersteuning van onze dienstverlening in verzekeringsbemiddeling bespreken we graag samen met u uw behoeften, doelstellingen en wensen op het vlak van patrimoniumstructurering, behoud van levensstandaard, vermogensoverdracht en successieplanning. Kevlaer verstrekt evenwel geen raad over financiële planning zoals bedoeld in de Wet Financiële Planning van 25 april 2014. Ons kantoor biedt geen multidisciplinaire analyse en evenmin de optimalisatie van het gehele vermogen.
 • Financiële magazines zoals De Tijd netto en Trends MoneyTalk hebben publireportages gepubliceerd over thema’s die u direct kunnen aanbelangen. (Deze artikels zijn binnenkort terug beschikbaar)

  Klik op de titel van het artikel om het te openen in een nieuw tabblad.

  > Laat uw kleinkinderen meegenieten door het ik-opa of oma testament. (november 2016)

  > Is de toekomst van de verzekeringsgift nog verzekerd? Wat met het beding van van conventionele terugkeer? (oktober 2016)

  > Nieuw beschermingsstatuut in vermogensplanning specifiek voor meerderjarige wilsonbekwamen. (oktober 2015)

  > De hobbelige weg naar een volwaardig pensioen. (september 2015)

  > Aanwas en tontine met roerende goederen. Grijp uw kans. (september 2015)

  > Gelijk speelveld. Voor belastingen, maar ook voor pensioenen. (mei 2015)

  > Eerst opbouwen en beschermen, dan overdragen of nalaten. 30 hersenprikkels of hersenbrekers. (maart 2015)

  > Van eenmanszaak naar vennootschap. Loont deze stap nog de moeite? (oktober 2014)

  > De schenking. Ondersteun de volgende generatie maar behoud controle. (oktober 2014)

  > Uw pensioen in de branding. Laat het niet op de klippen lopen. (september 2014)

  > Het huwelijkscontract. Plannen is vooruitzien. (maart 2014)

 • André Laeremans en Kevin De Vleeschouwer, zaakvoerders van de BVBA Kevlaer, zijn tevens toegetreden leden van de vzw FinPlan Vereniging voor Financiële Planning, die geaccrediteerd is bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als opleidingsverstrekker van bijscholing in verzekeringsmateries onder het nr. 500008 A; voor meer informatie, surf naar www.finplanvzw.be.
Secured By miniOrange