Categorie: Uncategorized

Pensioenspaarrekening VS pensioenspaarverzekering

26.05.2019
Zoals u ongetwijfeld weet, kunt u zowel bij een bank (= pensioenspaarrekening) als bij een verzekeraar (= pensioenspaarverzekering) een contract pensioensparen opstarten. Dit vormt een niet onbelangrijke keuze, rekening houdende met het feit dat u per jaar slechts de bijdragen van één contract fiscaal in mindering mag...
read more

Vereenvoudiging van de erfenissprong

15.05.2019
Sinds 01 september 2018 is de zogenaamde ‘erfenissprong’ geen alles of niets verhaal meer. Via deze techniek laat men bepaalde goederen rechtsreeks toekomen aan de kleinkinderen en slaat men een generatie (de kinderen) over. Zo bespaart u erfbelastingen – want een deel van het vermogen wordt slechts 1 maal belast bij het overlijden van de grootouders, in plaats van twee maal, bij het overlijden van enerzijds de grootouders en anderzijds de...
read more

Nieuw vennootschapsrecht (WVV)

14.04.2019
Vanaf 01 mei 2019 heeft België een nieuw vennootschapsrecht (afgekort WVV). Met het WWV tracht onze wetgever België aantrekkelijker en competitiever te maken als vestigingsland voor binnen- en buitenlandse ondernemingen. De regelgeving werd vereenvoudigd en meer...
read more

Aangifteplicht buitenlandse levensverzekeringen

14.03.2019
Naar analogie met de ‘Rekeningen in het buitenland’ moet een belastingplichtige (met ingang van aanslagjaar 2013) in het aangifteformulier personenbelasting ook de ‘Individuele levensverzekeringen in het buitenland’ aangeven. Vergeet dus ook dit jaar niet in uw aangifte personenbelasting  aan te duiden of u buitenlandse effectenrekeningen, levensverzekeringen of juridische constructies...
read more
Secured By miniOrange