Wat kunnen wij voor u betekenen?

De vergrijzing van de samenleving vergt steeds meer individuele verantwoordelijkheid. In de gezondheidszorg en in de pensioenorganisatie. Inclusief de vrije pensioenopbouw via het eigen vermogen, door toepassing van diverse beleggingsformules en beleggingsstijlen. 

Voor zelfstandigen, ondernemers en vrije beroepen zijn aanvullende pensioenvoorzieningen en een doordachte vermogensspreiding zonder meer een noodzaak. Hoe eerder u de juiste maatregelen neemt, hoe beter. Kevlaer is gespecialiseerd in deze materies en is dan ook uw aangewezen gesprekspartner.

We streven naar maatwerk, oplossingsgericht en doeltreffend. We starten met een open gesprek over uw persoonlijke verlangens en behoeften, uw doelstellingen en toekomstperspectief, uw risicogevoeligheid en beleggingshorizon. Met als uitgangspunt uw huidige financiële positie en gezinssituatie. Met als criteria evenwicht, bescherming, gemoedsrust en veerkracht. 

Conform de fundamentele gedragsregel in verzekeringsbemiddeling zetten wij ons op loyale, billijke en professionele wijze in voor de belangen van onze cliënten. Dat is de essentie van onze zorgopdracht en de hoeksteen van onze dienstverlening. Dat is onze meerwaarde.

Welkom bij Kevlaer.